.html> 2000. Február - Rádióamatőr lexikon
XI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

2000. FEBRUÁR


KEZDŐK OLDALA

Rádióamatőr lexikon - folytatásokban
Fordította és szerkeszti: HA5HR

-E-
Elnémító áramkör

-F-
Folyadékkristály

-H-
Holdvisszaverődés
Hálózat

-K-
Keskenysávú frekvencia-moduláció (NBFM)
Krómnikkel

-M-
Mikro
Monitor
Monopol antenna
Monostabil multivibrátor
Morze távírás
Multiplex adás
Multivibrátor
Mylar kondenzátor
Műmetál

-N-
Nano
Negatív ellenállás
Negatív visszacsatolás
Neon égő
Net
Neutralizálás
Nikkel-kadmium akkumulátor

-S-
Szórt kapacitás
Szükséges sávszélesség

-T-
Több útvonalas elhalkulás
Többpólusú kapcsoló
Többsávos antenna
Többállású kapcsoló

-Ö-
Önfrekvencia


Elnémító áramkör
Hibásan süketítő áramkörnek is nevezett kapcsolás, amely gombnyomásra elnémítja a rádiót vagy TV-t. Rendszerint kapcsoló tranzisztorral valósítják meg, ritkábban jelfogóval.

Folyadékkristály
Szerves folyadék, melyet digitális kijelzőkhöz használnak. Hosszú molekulákból áll, villamos erőtérben az anyag elveszti átlátszóságát. Nagy előnye, hogy eközben nem fogyaszt áramot.

Holdvisszaverődés
A rádióamatőrök forgalmazásánál a Holdat tűkörként felhasználó forgalmazási mód, rövidítéssel EME. Általában 144, 432 vagy 1296 MHz frekvencia sávokban használatos.

Hálózat
Rádióállomások összekapcsolása üzenetek továbbítása céljából. Ilyen pl.: a csomagrádió-hálózat.

Keskenysávú frekvencia-moduláció (NBFM)
Emberi hang átvitelénél a szükséges sávszélesség csökkentésére alkalmazott modulációs eljárás. Amatőrök az URH sávokban alkalmazzák.

Krómnikkel
Nikkel és króm ötvözete, nagy ellenállású és magas olvadáspontú anyag, így alkalmas villamos fűtőtestek, ellenállások készítésére.

Mikro
Előtagként egy mértékegység milliomod részét jelenti.

Monitor
Váltóáramú jelek elemzésére szolgáló készülék, pl. oszcilloszkóp. Számítógépeknél a szöveget vagy adatokat alfanumerikus jelekkel kiíró eszköz. TV adásnál a műsor figyelésére szolgáló kis méretű TV készülék.

Monopol antenna
Negyedhullámú függőleges antenna. Egyik végén kapja a táplálást, minden esetben földelés szükséges hozzá. Koaxiális kábellel táplálható, de a talpponti impedancia kb. 37 ohm.

Monostabil multivibrátor
Egyetlen stabil állású áramkar, amely ebből az állásból ideiglenesen kibillenthető. Ennek tekinthető egy rugóval működő jelfogó is. Különböző célokra használják, pl. impulzus generátorként, órajel generátorként, oszcilloszkóp fűrészjel-generátorként stb.

Morze távírás
Bináris kódként használt információ átviteli rendszer, bináris azért, mert csak két állapot lehetséges: be és ki, azaz lenyomott és elengedett billentyű. Rossz terjedési viszonyoknál még ma is ez a legmegbízhatóbb távközlési mód. Nagy előnye, hogy az elfoglalt sávszélesség rendkívül csekély.

Multiplex adás
Két vagy több üzenet egyidejű leadása egyazon berendezésen. Ennek több megoldása ismert, leggyakoribb az időmegosztásos és a Frekvencia megosztásos eljárás. Az adáshoz kódolóra, vételhez dekóderre van szűkség.

Multivibrátor
Rendszerint sorba kapcsolt két invertáló erősítőből áll, a második erősítőről visszacsatolás megy az első bemenetére. A multivibrátor relaxációs oszcillátornak is tekinthető, azaz olyan oszcillátornak, amelynél a kondenzátor feltöltődését egy ellenálláson át kisülés követ és ez folyamatosan ismétlődik. Három fajtája ismert: astabil multivibrátor, ez szabadon futó oszcillátor; bistabil multivibrátor, vagy flip-flop, melynek két stabil állása van és monostabil multivibrátor, melynek egy Fix állása van és csak impulzus hatására billen ki ebből, adott rövid időre. Digitális áramkörök egyik fontos alkotóeleme.

Mylar kondenzátor
A Mylar jól szigetelő műanyag, kiváló dielektromos tulajdonságokkal, ezért kondenzátor gyártáshoz használják. Nedvességre nem érzékeny, mint a papír kondenzátor, nagy frekvenciákon is használható, viszonylag olcsó. Hátránya, hogy csak kisebb feszültségekre alkalmazható.

Műmetál
Katódcsövek árnyékolására használt mágnesezhető fém-ötvözet, vas, nikkel, vörösréz és króm összetevőkből. Egyenáramú ellenállása mérsékelten jó, árnyékolásra kiváló.

Nano
Előtagként valamely mértékegység egymilliárdod részét jelenti.

Negatív ellenállás
Rendes körülmények között egy áramkörben nagyobb feszültségnél nő az áramerősség. Vannak alkatrészek, amelyeknél ez fordított: nagyobb feszültségnél az áramerősség csökken. Ezt nevezik negatív ellenállásos jelleggörbének. Ilyen alkatrészek bizonyos diódák, de előfordulnak tranzisztorok és elektroncsövek is ilyen tulajdonsággal. A jelenséget oszcillátorok készítéséhez használják fel, ilyen elven működik a magnetron és az alagút-dióda.

Negatív visszacsatolás
Ha egy erősítő kimenő jelét ellentétes fázissal visszavezetjük a bemenetre, negatív visszacsatolást végzünk. Elektronikus áramkörökben ennek több célja is lehet, pl. az öngerjedés megakadályozása, hanghűség javítása, erősítés szabályozása stb.

Neon égő
Neon gázt tartalmazó burában elhelyezett két elektróda. Feszültség hatására a neon gáz ionizálódik, a lámpa vörös-narancs fényben világit. Felhasználási területek: jelzőlámpák, kijelzők, oszcillátorok és feszültség-stabilizátorok. A szín a frekvencia növekedésével változik, kékes irányban tolódik el.

Net
Szó szerint hálót jelent, rádiós forgalmazásnál kör, melyben több állomás vesz részt. Vannak üzenettovábbító és beszélgető körök, továbbá DX-netek, melyek ritka, távoli állomásokat vadásznak. Vannak speciális körök is, pl. sziget-vadász, tengerész, időjárás-kutató, terjedés-előjelző stb. körök.

Neutralizálás
A rádiófrekvenciás erősítők hajlamosak begerjedésre. Az ilyen parazita rezgéseket neutralizálással lehet kiküszöbölni. A neutralizálás lényegében negatív visszacsatolás: az erősítő kimenetéről ellentétes fázisban kisebb jelet vezetünk vissza a bemenetre. Ez többnyire kis, nagyfeszültségre alkalmas forgókondenzátorral történik.

Nikkel-kadmium akkumulátor
Kadmium anóddal és nikkel-hidroxid katóddal készülő, nagyon elterjedt akkumulátor, az elektrolit kálium-hidroxid. Egy cella kb. I,2 V feszültséget szolgáltat. Széles körben elterjedtek zsebszámológépekhez, kis rádiókhoz, kézi adóvevőkhöz. Teljes kisütésük nem célszerű, de az sem használ, ha részlegesen kimerült akkut gyakran töltünk fel.

Szórt kapacitás
Minden vezetéknek és alkatrésznek van kapacitása a többihez képest. Ez függ a felület nagyságától, a távolságtól. Többnyire nem okoz gondot, de igen nagy frekvenciáknál a tervezésnél figyelembe kell venni, mind az alkatrészek elhelyezésénél, mind a vezetékek elhelyezésénél.

Szükséges sávszélesség
Az a minimális sávszélesség, amellyel elfogadható pontossággal lehel adatokat átvinni. Általában minél nagyobb a sávszélesség, annál nagyobb a pontosság, de csak bizonyos ésszerű határig. Morze adásnál a szó/perc sebesség 2,4-szerese a szükséges átviteli sávszélesség, digitális adásoknál a baud 3,2-szerese, egy oldalsávos (SSB) adásnál kb. 2,5 KHz, SSTV-nél kb. 2,5 KHz, amplitúdó modulációnál 5-6 KHz, HI-FI adásnál minimálisan 40 KHz, videó és nagysebességű adatátvitelhez több mint 6 MHz.

Több útvonalas elhalkulás
Közép- és rövid hullámokon az ionoszféráról több útvonalon visszaverődött jelek egymást erősíthetik, gyengíthetik vagy kiolthatják a fázis eltérések miatt. Az ionoszféra mozgása miatt ez gyakori jelenség. Ellenszere lehet két vevő használata, egymástól távolabb elhelyezett antennákkal. (Diversity- vagy különbözeti vétel).

Többpólusú kapcsoló
Olyan kapcsoló, amely egyidejűleg két vagy több áramkört kapcsol be, vagy ki.

Többsávos antenna
A rádióamatőrök több sávjában használható antenna. Ilyen pl. a félhullámú dipól, amely az alapfrekvencia páratlan többszörösein használható, míg a végén táplált félhullámú dipól az alapfrekvencia minden egész számú többszörösén lehangolható. Az antenna rezonancia frekvenciája változtatható beiktatott tekercsekkel, variométerekkel is. A többsávú antennák előnye az egyszerűség és olcsóság, hátrányuk a felharmónikusok kisugárzása, ezzel a zavarok kockázata.

Többállású kapcsoló
Olyan kapcsoló, amely egy áramkör egyik vezetékét fokozatosan több vezetékre kapcsolja rá, ezért átkapcsolónak is nevezik.

Önfrekvencia
Minden tárgynak van egy saját természetes rezgésszáma, pl. ha egy poharat megütünk, egy bizonyos hangot hallunk. A villamos vezetékeknek, alkatrészeknek és antennáknak is van saját önrezgés-száma, ezt önrezgésszámnak vagy természetes frekvenciának nevezik. Ezek az áramkörök bizonyos esetekben hajlamosak a begerjedésre saját természetes frekvenciájukon. Hangolt antenna tápvezetékeknél előfordulhat, hogy a tápvezeték önfrekvenciáján sugároz.


<.html>